Contacta amb nosaltres
+34 977 524 650


EL SOFRE

El sofre és un producte ecològic. En les seves aplicacions destaquen les relacionades amb agricultura com la seva activitat de fungicida, acaricida, nutricional o condicionador de sòls; així com les relacionades amb la indústria com són els pneumàtics o la indústria del cautxú, d'alimentació animal o pirotècnia.

HISTÒRIA

Homer recull en un escrit de 2.800 anys d'antiguitat l'ús habitual de sofre per al control de "plagues". El producte de la seva combustió ha estat per molts anys el desinfectant utilitzat en espais tancats (cellers de vaixell, magatzems, barriques per envellir el vi...).

Primer fungicida de la història
No obstant això, el seu ús específic per al control d'oïdi (Uncinula necator) no apareix descrit fins a començaments del segle XIX, quan un jardiner anglès, (Forsyth,1802) va recomanar el seu ús per al control d'oïdi en fruiters. Aquesta composició amb sofre per remeiar les malalties d'aquests vegetals, es troba en el Tractat del cultiu dels arbres fruiters.
 
A mitjan segle XIX, aquesta malaltia es va propagar a la resta d'Europa, on va provocar de forma generalitzada un fort descens de la producció i de la qualitat del vi. El seu desenvolupament i difusió requereix un temps humit i càlid, entre 20º i 27º i solament pot ser controlada mitjançant l'aplicació preventiva de SOFRE, remei que va ser propugnat per (Berkeley, 1846) a Anglaterra, així com per (Duchatel, 1848) a França.
 
Des de llavors, ha estat el producte universalment utilitzat per al control de l'oïdi en general, utilitzant-se de forma massiva fins i tot en l'actualitat i sent un dels fungicides més efectius.

IMPORTÀNCIA EN L'AGRICULTURA

 


ANTIOÏDI

Actua quan entra en contacte directe amb les espores i altres teixits fungosos prevenint i inhibint la seva germinació i creixement.


ACARICIDA

Afavoreix el control de les alteracions produïdes per àcars com l'aranya vermella i erinosis.


NUTRICIONAL
Actua com a nutrient per a les plantes millorant la qualitat del substrat i estimulant el creixement vegetatiu.

ACONDICIONADOR DE SÒLS

Actua millorant les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl o substrat perquè les plantes es desenvolupin en millors condicions.


BIOESTIMULANT

Els bioestimulants augmenten l'eficiència del metabolisme vegetal aconseguint millorar tant en el rendiment com la qualitat de la collita

USOS INDUSTRIALS

INDÚSTRIA DEL CAUTXÚ I DEL VULCANITZAT DE PNEUMÀTICS

Element essencial en els processos industrials.

DESINFECCIÓ DE BARRIQUES DE VI

Les pastilles de sofre ajuden a conservar en bon estat i lliures de gèrmens les barriques.

INDÚSTRIA ALIMENTACIÓ ANIMAL

El sofre és una aportació substancial en les vitamines i proteïnes del cicle vital dels animals.