Contacta amb nosaltres
+34 977 524 650


CERCADOR.Troba el producte més adequat a les teves necessitats
AZUFRE MICRONIZADO INDUSTRIA

El sofre micronitzat és el producte més eficaç en la indústria. Potser per això sigui el més utilitzat per les empreses industrials que requereixen sofre i el més genèric. És un sofre molt conegut en el sector. El micronitzat 75% per sota de 60 micres i 100% per sota de 80 micres és un sofre de grandària de partícula petit tal com s'observa. Té un elevat grau de puresa, arribant al 99%. El seu gairebé pura composició fa que no formi residus una vegada aplicat el sofre. És un sofre més econòmic que el seu homòleg, alguna cosa que fa que sigui molt utilitzat en sectors com la pirotècnia, el cautxú i el seu vulcanitzat, el làtex, la pintura i la cel·lulosa.

El transport d'aquest producte requereix d'ADR, més informació en fitxa tècnica.

La presentació del producte es fa en diferents formats, primer en sacs de paper de vàlvula de 25 kg, després amb envasos d'alumini d'1, 5 i 10 kg. També es presenta en palets, sacs per palets a adequar amb quantitat, 20 palets per contenidor i 24 palets per camió.

DESCARREGAR FITXA TÈCNICA (PDF)

PROPIETATS

Composició
Matèria

% p/p

Sofre
99%

DOCUMENTACIÓ
Ficha de seguridad


ASSAIGS RELACIONATS

MÉS INFORMACIÓ